Os procesos de selección e provisión de postos de traballo

DATA PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EMPREGO
14/05/2018 Bases Bolsa nomeamento Funcionario Administrativo Interino
16/01/2018 PROFESOR/A DE MÚSICA, ESPECIALIDADE TROMPETA
15/01/2018 DOCENTE PARA IMPARTICIÓN DAS 3 UC E DO MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS DO CURSO DO PLAN AFD DENOMINADO INSTALACIÓN E MANTEMENTO DE XARDÍNS E ZONAS VERDES (NIVEL 2)
10/01/2018 Bases formación de bolsa traballador/a social
28/12/2017 Auxiliares Administrativos/as para servizos municipais
18/12/2017 Báses de méritos locais para provisión praza adxunto a secretaría
21/11/2017 Bases Formación Bolsa de Traballo Técnico/a Informática
21/11/2017 Bases Bolsa Axuda no Fogar 2018 - 2019
24/10/2017 Bolsa de traballo para a categoría de auxiliar de biblioteca
04/10/2017 Profesor/a de música, como pianista acompañante, para impartir clases no Conservatorio e na Escola de Música Municipal do Barco
22/08/2017 Procedemento de selección do alumnado-traballador, así como do persoal directivo, docente e administrativo de apoio que vai a participar no Obradoiro de Emprego que se vai a por en marcha en breve denominado "Valdeorras Activa"
12/09/2017 DOCENTE PARA A IMPARTICIÓN DAS TRES U.C E DO MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONAIS NON LABORAIS QUE FORMAN PARTE DO TEMARIO DO CURSO DO PLAN AFD, DENOMINADO INSTALACIÓN DE MOBLES.
15/05/2017 Técnico Médio para a realización de Programas de Servizos Sociais
12/05/2017 Bolsa para nombramientos interinos de auxiliares admministrativos
25/04/2017 Auxiliar de policía local para a tempada de verán
12/04/2017 Contratación laboral temporal dun/dunha oficial de 2ª de electricidade
12/04/2017 Bolsa de traballo para a categoría de peón de parques e xardíns
12/04/2017 Bolsa de traballo para a categoría de oficial de 2ª de parques e xardíns
05/04/2017 Bolsa de traballo para a ocupación de Técnico/a Especialista en Xardín de Infancia
28/03/2017 Bolsa Traballo Director/a para a Escola Infantil Municipal do Barco de Valdeorras
15/02/2017 Funcionario de carreira: técnico de administración xeral
13/02/2017 Técnico/a para o Dpto de Servizos Sociais, para desenvolver o programa de educación familiar, durante o 2017